Преземи: Кинотечен месечник бр. 18
Скопје, 1980

СОДРЖИНА

ТИТО ВО ФИЛМОТ И ЗА ФИЛМОТ
-Со Тито, за филмот
-Тито во филмот и за филмот
-Односот на документарното и играното во презентацијата на ликот на другарот Тито во југословенскиот филм
-Тито во делата на македонските документаристи
-Тито на снимањето на филмот „Сутјеска“
-Текст за документарниот филм „Тито“
-Македонски документарни филмови за Тито

Leave a comment