Преземи: Кинотечен месечник бр.2

февруари, Скопје 1977

Содржина:

– Филмска трибина – Домаќин: Илија Пенушлиски – „Механичкото око“ и Холивуд
– За и околу „Оскарите“
– Шесте од циклусот
– In memoriam – Анри Ланглоа (1914-1977)
– Библиотека на Кинотеката

Leave a comment