Преземи: Кинотечен месечник бр. 22
Скопје, 1980

СОДРЖИНА

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ

-Ричото Канудо: Теоријата на седумте уметности (преводи)
-Ели Фор: Функцијата на филмот (превод)
-Бела Балаж: Филмска култура (превод)
-Жермен Дилак: Естетички мерила, препреки, интегрална кинематографија (превод)
-Лев Куљешов: Монтажата како основа на филмот (превод)
-Жан Виго: Документарна точка на гледиште (превод)
-Славко Воркапиќ: Кон вистинскиот филм (превод)

ПРЕВОДИ
Денови на турскиот-филм
-Слободан Петровиќ: Во потрага по сопствениот идентитет

Денови на унгарскиот филм
-Благоја Куновски: Континуитетот на унгарскиот филм
-Ѓорѓи Василевски: Поетиката на скептицизмот во делата на Иштван Сабо и Миклош Јанчо

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Велимир Дејановиќ: Разговор со Светолик Никачевиќ

ИН МЕМОРИЈАМ
-Вјекослав Африќ ја сакаше малата слава- СЛАВИЦА
-Слободан Петровиќ: Алфред Хичкок – големиот филмски фантаз
-Кица Барџиева: Ролан Барт
-Карлос Лосада: Еден живот-една музика (превод)
-Слободан Петровиќ: Стив Мек Квин

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
-Кирил Темков: Поп-културата и филмот
-Ангел Киров: Поп-културата и поп-музиката на филмот

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
Нови книги
-Кица Барџиева: „Теории на филмот“ на Ендру Тјудор (приказ)

Leave a comment