Преземи: Кинотечен месечник бр. 24
Скопје, 1981

СОДРЖИНА

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
20 години од „Мирно лето“
-Кроки за портрет (И. Петрушева)
-Избор текстови: “Мирно лето“ пред снимање, Мирна комедја (Б. Заревски), Конечно: успешна комедија (П. Бошковски)

Скици за историјата на македонската филмска критика
-Македонска филмска критика, II дел (М. Чепинчиќ)
-Избор текстови: Туѓи манири на нашето тло (Ц. Станоевски), Тој нерамноправен, разединет, единствен свет (Ѓ.Василевски
-Сеќавање: „Мирните лета“ и „Времињата без војна“ на еден критичар (И. Емин)

ПОВОДИ

Кинотечна програма 1980-1981
-Диви јагоди (Р.Сремец), превод
-Преобразбите на „Жил и Џим“ (Ѓ. Василевски)
-Горчливиот ориз (Ф. Д. Џаматео), превод
-Сенките на заборавените претци (Б. Куновски)

ИН МЕМОРИЈАМ
-Раул Волш (М. Чепинчиќ)
-Задоцнети зборови за Марк Донској (М. Чепинчиќ)

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
-Техничките својства на филмот (Ѓ. Василевски)
-Што е, всушност, филмот (Р. Мунитиќ)
-Научната-фантастика – уводно размислување (Т. Фрелиќ)

ЕСЕЈ
-Изворите на филмските пораки (Ѓ. Василевски)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
-Воркапиќ и новиот Холивуд (Б. Зечевиќ)
-Нови книги: Еоел Бирш „За одалечениот набљудувач“ (Е. КалафатовиЌ)

Leave a comment