Преземи: Кинотечен месечник бр. 25
Скопје, 1981

СОДРЖИНА

ПОВОДИ

Улогата на камерата во филмското творештво
-Никола Мајдак: Записи за македонските филмски сниматели
-Мирослав Чепинчиќ: Записи за македонските филмски сниматели
-Жан Митри: Подвижна камера (превод)
-Владимир Петровиќ: Динамика на филмската слика (превод)
-Џанфранко Бететини: Динамиката на камерата (превод)

Кинотечна програма 1980/81
-Мирослав Чепинчиќ: „Големите исчекувања“ и нивниот творец Дејвид Лин
-Љубомир Костовски: Нарцис го менува Рио Гранде
-Божидар Зечевиќ: Воркапиќевите монтажни секвенци во филмот „Три воени другари“ на Френк Борзеџе

АРХИВ
Прилози за историјата на македонскиот филм
-Павле Константинов: Прилог кон филмографијата на браќа Манаки
-Стефан Хаџи Андоновски: Филмографија на Кино-клубот „Милтон Манаки“ од Битола

Скици заисторијата на македонската филмска критика
-Мирослав Чепинчиќ: Македонската филмска критика (II дел)
-Избор текстови: Современоста како предизвик (В. Попов), „Леб и чоколадо“ (Љ. Костовски), За црното (З. Јовановски), Афирмација на хуманоста (М. Петровски), „Соблекување“ (А. Ѓурчинов)

Leave a comment