Преземи: Кинотечен месечник бр. 26
Скопје, 1982

СОДРЖИНА:

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Бане Чадиковски: Кон документарниот филм „Македонија“ од 1923 г.
-Сеќавања на Ѓорѓи Василев Цинцев од Струга за првите кинематографски активности во тој регион
-Павле Константинов: Научно-информативните помагала за пишувани и фотодокументи

ПОВОДИ
Кинотечна програма 1981-1982 година
-Љубомир Костовски: Кон новата Атлантида
-Благоја Куновски: За „Кота Забирски“
-Слободан Петровиќ: Акира Куросава – големиот бран
-Благоја Куновски: За „З“ на Коста Гаврас

Од кинематограферското искуство во неврзаните земји
-Благоја Куновски: Третиот филмски свет
-Мирослав Чепинчиќ: Неврзаните кинематографии и нивните естетички постулати

35 години од организираната кинематографија во СР БИХ
-Ацо Штака: Почетоците на филмот во Босна и Херцеговина

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Ѓорѓи Василевски: Границите на антагонизмите меѓу теоријата на филмот и филмската практика

ИН МЕМОРИЈАМ
-Мирослав Чепинчиќ: Смислата на класика и вкусот на комерцијализмот
-Илинденка Петрушева: Глобер Роча – револуционерниот филмски поет од „Зелениот континент“

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
-Трибина за Куросава (Сл. Петровиќ)
-В. Петриќ: Динамика на филмската слика (превод)

Забелешка
Фотографските илустрации за овој број се од филмот „Македонија“, снимен во 1923 г.

Leave a comment