Преземи: Кинотечен месечник бр. 27
Скопје, 1982

СОДРЖИНА
АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Делчо Костадиновски: За Македонија во странските архиви

Од животот и делото на Трајче Попов
-И. Петрушева: Кроки за портрет
-А. Поповски: Трајче Попов – живот и дело
-Разговор со Трајче Попов

ПОВОДИ
Програма на канадски експериментален филм

Б.Куновски: Канадски експериментален филм

Кинотечна програма 1981-1982 година
-Љ. Костовски: Англискиот капричо
-Б. Куновски: Филмовите на Франсоа Трифо, со акцент врз „Украдени бакнежи“
-М. Чепинчиќ: „Сенсо“, Висконти крајот на неореализмот
-Љ. Костовски: Освојувачот на северниот пол
-Т. Османли: „Нибелунзи“ или за призивот на сеништата на минатото
-Б. Куновски: Граѓанската декаденција под лупа

Третиот филмски свет
-С. Петровиќ: Распродажба на соништа
-Разговор со Сатјаџит Реј (превод)

ИН МЕМОРИЈАМ
-М. Чепинчиќ: Абел Ганс – пороколнат целулоиден пророк

ОТВОРЕН ФИЛМСКИ УНИВЕРЗИТЕТ
-И. Петрушева: Филмот и воспитувањето

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР
-Д. Рубен: Информација за Деновите на полскиот и Деновите на кинескиот филм
-Т. Фрелих: Кинеска кинематографија

Забелешка:
Фотографските илустрации за овој број се од фото-документацијата на Трајче Попов

Leave a comment