Преземи: Кинотечен месечник бр.3
март, Скопје 1977

Содржина:
– Циклус Франуцскиот филмски реализам 1-14 март 1977 година
– Мирослав Чепинчиќ – Францускиот филмски реализам
– Шесте од циклусот првите две децении на „Оскар“ – 1-14 февруари 1977 година
– Ин мемориам – Анри Жорж Клузо
– Ин мемориам – Питер Финч
– Од домашниот и странскиот печат

Leave a comment