Преземи: Кинотечен месечник бр. 5
мај, Скопје 1977

Содржина:

VII кинотечен циклус „Кон циклусот „Социјалната драма во филмот“
VI кинотечен циклус „ Музички филм“ рецензии за филмовите:
– Пастирот Костја
– Белиот јоргован
– Лили
– Каста Дива
– Слатката Ирма
– Моја драга леди

Поводи
– Неколку примери од примената на музиката како драмска компонента на филмот
– Портрет: Стенли Донен или саем на ведрината
– Размислувања за филмскиот мјузикл
– Од „Синхронизацијата на сетилата“ (Превод)

Архив на македонскиот филм
– Манаки снима (II)

Oд теоријата на филмот
– Дваесеттите години
– Монтажа – атракција
– Основни закони на филмскиот кадар

In memoriam
-Жак Превер
-Игор Претнар

Кинотечен информатор

Leave a comment