Преземи: Кинотечен месечник бр. 9

СОДРЖИНА:

IN MEMORIAM
-Бесмртноста на еден гениј
-Увод во симболиката на Шарло (превод)
-Шарло, големото дете
-Филмографија на Чаплин

ПОВОДИ
XI кинотечен циклус „In memoriam”
-Компромисите на нашиот голем современик, Фриц Ланг
-За Фриц Ланг (превод)
-Фриц Ланг зборува (превод)
-По повод филмот „Тестаментот на др. Мабузе“
-Фројд на училишната табла
-Разговор на Фриц Ланг (превод)
-Правото на хероизам
-Моралот на борбата и отпорот во човекот
– „Рим отворен граф и неговото значење за неореализмот“
– Податоци и филмографии

АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ
-Прилог кон историјата на македонскиот филм
-Прилози за „Фросина“ – низ страниците на „Нова Македонија“ од 1952 година

ОД ТЕОРИЈАТА НА ФИЛМОТ
-Семиологија го открива филмот
-Нови очи (превод)
-Теорија на авторот (превод)

КИНОТЕЧЕН ИНФОРМАТОР

Leave a comment