Програмата за првиот месец од годината кинотека како по обичај ја фокусира на најмладата генерација. Тоа не значи дека ќе бидат игнорирани повозрасните љубители на филмот. Кинотеката го има тоа како обврска и се реши за филмови од различни кинематографии, различни содржини, перцепции. Прв стартува ДОМАЌИНСТВО ЗА ПОЧЕТНИЦИ. Актуелниот филм на Горан Столевски, нашинец со адреса на живеење во Австралија, се закитува со позитивни рецензии и со присутност на филмските фестивали. ДОМАЌИНСТВО ЗА ПОЧЕТНИЦИ ќе може да се гледа неколку пати во текот на месецот. Гледачите ќе имаат можност да видат и една копродукција, македонско-грчко-германска, насловена ЗАД СТОГОВИТЕ СЕНО.  Месечнава програма се заокружува со проекцијата на новиот игран филм на Вардан Тозија, пост-апокалиптичниот М.
Има што да се види, има што да се раскажува, има што да се запомни. Тоа е програмата на кинотека за јануари.

 

ПРОГРАМА ЈАНУАРИ 2024

 

 

20 ЈАНУАРИ (САБОТА) 20:00ч
23 ЈАНУАРИ (ВТОРНИК) 20:00ч
22 ЈАНУАРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 20:00ч
24 ЈАНУАРИ (СРЕДА) 20:00ч
25 ЈАНУАРИ (ЧЕТВРТОК) 18:00ч
26 ЈАНУАРИ (ПЕТОК) 18:00

ДОМАЌИНСТВО ЗА ПОЧЕТНИЦИ
(Housekeeping for beginners)
Игран филм, Македонија, Хрватска, Косово, Полска
2023, 108 мин., колор, ДЦП
Режија: Горан Столевски (Goran Stolevski)
Сценарио: Горан Столевски (Goran Stolevski)
Улоги: Анамариа Маринка, Алина Сербан, Самсон Селим, Владимир Тинтор, Миа Мустафа, Џада Селим, Сара Климоска, Розафа Целај, Ајше Усеини (Anamaria Marinca, Alina Serban, Vladimir Tintor, Mia Mustafa, Džada Selim, Rozafa Celaj, Sara Klimoska, Ajse Huseini)

Филмската приказна на Столевски се занимава со универзалните вредности на семејството – она во кое сме се родиле и она кое самите сме го избрале. Дита никогаш немала намера да биде мајка, но сега околностите ја присилуваат да ги згрижи малата немирна Миа и бунтовната тинејџерка Ванеса, ќерки на нејзината девојка. Гледаме битка помеѓу три своеглави жени кои полека прераснуваат во семејство и ќе сторат сѐ за да останат заедно

Возрасна категорија: 16 години
Влезница: 150 денари

 

 

23 ЈАНУАРИ (ВТОРНИК) 18:00ч
24 ЈАНУАРИ (СРЕДА) 18:00ч
25 ЈАНУАРИ (ЧЕТВРТОК) 20:00ч
26 ЈАНУАРИ (ПЕТОК) 20:00ч
29 ЈАНУАРИ (ПОНЕДЕЛНИК) 20:00ч
30 ЈАНУАРИ (ПЕТОК) 20:00ч
31 ЈАНУАРИ (СРЕДА) 18:00ч

ЗАД СТОГОВИТЕ СЕНО
(Behind the haystacks)
Игран филм, Грција, Германија, Македонија
2023, 118 мин., колор, ДЦП
Режија: Асимина Предру (Asimina Proedrou)
Сценарио: Асимина Предру (Asimina Proedrou)
Улоги: Статис Стамулакатос, Елени Узундиу, Евегениа Лавда (Stathis Stamoulakatos, Eleni Ouzounidou, Evgenia Lavda)

Средовечен рибар кој живее на северната граница на Грција и кој е заглавен во долгови, почнува да шверцува мигранти преку пограничното езеро, во замена за висока такса. Неговата сопруга, домаќинка и побожна жена, ја бара вистината во Божјата реч, додека нивната ќерка се обидува да го среди сопствениот живот во угнетувачката средина. Животот им се движи по таа траса сè додека еден трагичен инцидент не го погоди семејството, туркајќи ги тројцата херои да се соочат со сопствените слабости, во моменти кога за првпат животот ги принудува да размислат за цената што треба да ја платат за своите постапки.

Возрасна категорија: 16 години
Влезница: 150 денари

М
(М)
Игран филм, Македонија, Хрватска, Косово, Франција, Луксембург
2022, 96 мин., колор, ДЦП
Режија: Вардан Тозија (Vardan Tozija)
Сценарио: Вардан Тозија (Vardan Tozija),
Улоги: Матеј Сиваков, Сашко Коцев, Александар Ничовски, Камка Тоциновски, Тони Михајловски, Бојана Грегориќ Вејзовиќ, Борис Дамовски, Благој Веселинов, Жаклина Петровска, Оливер Митковски, Мирослав Петковиќ, Јасмина Билаловиќ, Владимир Тулиев (Matej Sivakov, Sasko Kocev, Aleksandar Nicovski, Kamka Tocinovski, Toni Mihajlovski, Bojana Gregoric Vejzovic, Boris Damovski, Blagoj Veselinov, Zaklina Petrovska, Oliver Mitkovski, Miroslav Petkovic, Jasmina Bilalovic, Sabina Ajrula, Vladimir Tuliev)

Во зафрлена шума малиот Марко живее под будното око на таинствениот и претерано заштитнички настроен татко. Не знае ништо подалеку од нивниот изолиран живот. Марко бара утеха во својата скапоцена сликовница, наоѓајќи спокој и одговори меѓу нејзините страници. Еден ден, средба со едно љубезно, беспомошно момче по име Мико, внесува малку топлина и поврзаност во изолираниот свет на Марко. Како што му расте љубопитноста, Марко копнее да ги открие тајните што се кријат зад границите на дивината. Суров сплет на околности му ја исполнува желбата порано одошто очекува. Го чека тешко патување, исполнето со непознати опасности и можност да види еден засекогаш променет свет.

Возрасна категорија: 12 години
Влезница: 150 денари