Автор: Доминик Вилен

Превод од француски: Слободанка Колемишевска

Кинотека на Македонија, 1994

Leave a comment