На 22 ноември (понеделник) со почеток во 12 ч. во Кинотека ќе се одржи првата филмска проекција во соларно кино во Скопје. Овој настан го организира еколошкото здружение „Гоу Грин“, а е во рамки на проектот „Соларни кина“, којшто е поддржан од Француската амбасада во Скопје.

За влез во соларното кино ќе биде неопходно посетителите да донесат предмет што се рециклира, а за таа цел ќе биде поставена најновата иновација на „Гоу Грин“ – мобилна станица за селекција на отпад.

Овој настан своевидно го означува и почетокот на Европската недела за намалување на отпадот 20-28 ноември (EU Waste Reduction Week).

Во рамките на овој настан, ќе се организира и презентација на еко-иновацијата: покрај тоа што служи за селекција на отпад, оваа мобилна станица има соларни панели за производство на струја.

Мобилната станица нуди селекција на осум типа на отпад и тоа: пластика, хартија, стакло, текстил, батерии и лименки.