Рaзвојот и проникнувањето на балканските национални кинематографии во периодот од 1895 до 1945 година

Автори и раководители на проектот: Д-р проф. Јадранка Владова, Борис Ноневски

Кинотека на Македонија, 2003

299стр., 23 см.

ISBN 9989 – 643 – 15 – 6

Leave a comment