Ценовник

Преземи: ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

 

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА

КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

ЦЕНОВНИК

 

НА УСЛУГИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА

КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

 

 

 1. КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

 

 

1.1 Користење на монтажна маса со монтажер – аналогна и дигитална    

(1 час)                                                                                                   2.100 ден.

 

 

 

1.2. Изнајмување на инсерти за ТВ (по минута)

 

1.2.1. Филмски материјали снимени пред 1945 година

 

1.2.1.1. една минута                                                                           2.500 ден.

 

1.2.1.2. две минути                                                                             4.100 ден.

 

1.2.1.3. три минути                                                                            5.000 ден.

 

 

1.2.2 Филмски материјали со исклучителна

кинематографска вредност (Браќа Манаки, 1 мин.)                    5.000 ден.

 

1.2.3. Филмски материјали снимени по 1945 година

 

1.2.3.1. една минута                                                                           1.200 ден.

 

1.2.3.2. две минути                                                                             2.100 ден.

 

1.2.3.3. три минути                                                                            3.300 ден.

 

 

1.3.    Преснимување на филмски материјали на видео

 

1.3.1. од VHS (во траење до 1час)                                             3.000 ден.

 

1.3.2. од Бета  (во траење до 1 час)                                          3.000 ден.

 

1.3.3. Преснимување на реставрирани, телекинирани и

архивирани филмови на видео   (1мин.)                              60 ден.

 

1.3.4. Преснимување на ЛТО 6 ленти (ЛТО лента од корисникот)  3.000 ден.

 

 

 

1.4.    Отстапување на копии за еднократно прикажување на ТВ

 

1.4.1. Игран филм                                                                              9.000 ден.

 

14.2. Краток игран филм                                                           4.500 ден.

 

1.4.3. Документарен филм                                                                  3.000 ден.

 

1.4.4. Анимиран филм                                                                        1.500 ден.

 

 

1.5.    Техничка обработка на една филмска тонска копија 35/16 мм

 

1.5.1. премотување на филмска лента                                         800 ден.

 

1.5.2. преглед на филмска лента со мали поправки                              1.200 ден.

 

 

 

1.6.    Изнајмување на филмска техника (опремата се изнајмува заедно со стручните лица за кои се пресметува дневници ако е надвор од работното време)

 

 

1.6.1. видео проектор DCP (1 ден)                                                        50.000 ден.

За прв ден, секој нареден ден 20.000 денари (без монтажа и транспорт)

 

1.6.2. видео проектор      (1 ден)                                                         2.000 ден.

 

1.6.3. озвучување (1 ден)                                                                  2.000 ден.

 

1.6.4.  филмско платно    (1 ден)                                                         5.000 ден.

 

 

1.7.    Изнајмување на фотографии и плакати (1 ден/парче)         250 ден.

 

 

1.8     Изнајмување на музејски експонати      (1 ден)

 

1.8.1. до 1945 година                                                                             5.000 ден.

 

1.8.2. по 1945 година                                                                             2.000 ден.

 

 

1.9.    Чување и складирање на филмови и филмски материјали

1.9.1. 1 ролна (за 1 година)                                                                        50 ден.

 

1.10.  Изнајмување филмски материјали на странски филмски продукции

 

1.10.1 филмски материјали снимени пред 1945 год.

 

(една минута), зголемено за транспортни трошоци                              20.000 ден.

 

1.10.2 филмски материјали снимени по 1945 год.

 

(една минута), зголемено за транспортни трошоци                                10.000 ден.

 

 

 1. СКЕНИРАЊЕ, ФОТОГРАФИРАЊЕ И ВИДЕО СНИМАЊЕ

 

2.1. скенирање до формат А4 (по примерок)                                              60 ден.

 

2.2. скенирање ц/б и колор фотографии, негативи и дијапозитиви

 

формат на примерок 24х3б мм                                                                 80 ден.

 

2.3.    формат на примерок бхб и бх7 см                                                    120 ден.

 

2.4. фотографирање (по примерок)                                                             20 ден.

 

2.5. снимање со дигитална камера (1 час)                                                  500 ден.

2.6. Скенирање материјали од филмска лента 35mm и 16mm,  со висока резолуција

 • Основни трошоци за истражувачка и административна подготовка и експорт ( за било која должина на материјал) – 2000 МКД

Скенирање, основна поспродукција и мастеринг на 4К видео по минута-  4500 ден.

*Минимум за наплаќање е 1 минута. Секоја наредна минута се доплаќа 3000 ден.

2.7. Скенирање 8mm,  филмска лента во висока резолуција по минута – 1.000,00 ден.

првата минута. После првата минута секоја наредна минута по 200 денари.

 

 1. ИСПОРАКА НА ДИГИТАЛНИ ЗАПИСИ ПО ПАРЧЕ

 

3.1. DVD                                                                                                   100 ден.

 

3.2. CD                                                                                                     100 ден.

 

3.3. Префрлување на ХАРД ДИСК                                                                  100 ден.

 

 1. ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА КИНОТЕЧНИ МАТЕРИЈАЛИ

 

4.1. За секој половина час истражување со кинотечен работник

 

4.1.1. со висока стручна подготовка                                                         600 ден.

 

4.1.2. со виша стручна подготовка                                                           400 ден.

 

4.1.3. со средна стручна подготовка                                                         300 ден.

 

 

 1. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ИМОТ

 

5.1. За снимање

 

5.1.1. филмски, телевизиски и др. снимања

од комерцијален карактер (1час)                                                           10.000 ден.

 

5.1.2. сите наредни временски целини во траење од 30 минути  2.500 ден.

 

5.1.3. целодневно користење                                                                50.000 ден.

 

5.1.4. фотографски снимања од комерцијален карактер (1 час)  6.500 ден.

 

 

5.2. Изнајмување на простор за детски родендени

(во траење од 3 часа)                                                                       1.900 ден.

 

5.3. Изнајмување на киносала (во траење од најмалку 3 часа) 15.000 ден.

 

5.3.1. за секој нареден час                                                                      2.000 ден.

 

5.3.2. целодневно користење                                                                25.000 ден.

 

Напомена:

 1. За изнајмување на другите простории на Кинотеката, цената се формира врз основа на големината и опременоста на соодветната просторија, споредбено со цената од точката 5.2.
 2. При изнајмување на простории на Кинотеката задолжително е присуство на вработени од Кинотеката.

 

5.4. Изнајмување на галеријата

за поставување изложби (до 10 денови)                                        4.000 ден.

 

5.5. Разгледување и запознавање со работата и значењето на Кинотеката

 

5.5.1. поединечно (до 5 лица) во траење од 30 минути                              250 ден.

 

5.5.2. групно (до 20 лица) во траење од 30 минути                         120 ден.

 

5.5.3. за презентација на англиски јазик, наведените цени се

зголемуваат за 400 ден.

 

5.6. Користење на реквизити за поставување на изложби

 

5.6.1. користење паноа (1 ден), зrолемено за транспортни трошоци           170 ден.

 

5.6.2. рамки за слики, по парче (изнајмување максимум 10 дена)               200 ден.

 

Напомена: За користење во период по 20.00 часот и во неработни денови цената се зrолемува за 50%. Исто така цената се зrолемува и за давање на други услуги кои не се составен дел на користење на просторот.

 

 

 1. КИНОТЕЧНИ ИЗДАНИЈА

 

6.1. Кинопис                                                                                           100 ден.

 

6.2. ДВД – ДИГИПАК

 

6.2.1 Столе Попов                                                                                  1.500 ден.

6.2.2 Љубиша Георгиевски                                                                      1.500 ден.

6.2.3 Бранко Гапо                                                                                   1.000 ден.

6.2.4 Милчо Манчевски                                                                           1.500 ден.

6.2.5 ДВД-5 македонски дигитално реставрирани филмови             1.000 ден.

6.2.6 ДВД-Македонски краток игран филм                                                  1.000 ден.

6.3. ДВД – ПОЕДИНЕЧНИ

 

6.3.1 Тетовирање                                                                                     500 ден.

6.3.2 Среќна нова ’49                                                                                500 ден.

6.3.3 Џипси Меџик                                                                                    500 ден.

6.3.4 Црвениот коњ                                                                                  500 ден.

6.3.5 Оган; Австралија, Австралија; Дае                                                    500 ден.

6.3.6 Браќа Манаки (метална кутија)                                                       1.200 ден.

6.3.7 Браќа Манаки (пластична кутија)                                                      600 ден.

 

6.4 Книги

6.4.1Антонио Митриќевски: Хроника на еден филмски сон од Стојан Синадинов   300 ден.

6.4.2 “Иницијација и покајание„ од д-р Атанас Чупоски                             600,00 ден.

6.4.3  Книга „Документарниот филм и идентитетот„ од Сунчица Веселиновска

300.00  ден.

 

6.5. Блуреј издание од филмот Мирно лето                                           1.000,00 ден.

6.6. Блуреј издание од филмот Фросина                                              1.000,00 ден.

6.7. Блуреј издание – 5 документарни филмови                                   1.000,00 ден.

 

 

 1. БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

7.1. Скопско пиво (лименка-0,5): 60 ден.

7.2.Туборг безалкохолно пиво (лименка-0,5): 70 ден.

7.3. Кока Кола (лименка – 0,33): 40 ден.

7.4. Кока кола Зеро (лименка-0,33): 40 ден.

7.5.Фанта (лименка-0,33): 40 ден.

7.6.Спрајт (лименка-0,33): 40 ден.

7.7.Спрајт Зеро (лименка-0,33): 40 ден.

7.8.Швепс (лименка-0,33): 50 ден.

7.9.Сок од јаболко (шише-0,25):50 ден.

7.10.Сок од портокал (шише-0,25): 50 ден.

7.11.Сок праска (шише-0,25): 50 ден.

7.12.Горска газирана вода (шише-0,5): 40 ден.

7.13.Горска негазирана вода (шише-0,5): 40 ден.

 

. Цената на горенаведените пијалоци за вработените во Кинотеката, ќе се пресметува со попуст од 20%.

 

 1. БИЛЕТИ ЗА КИНО ПРЕТСТАВА

 

8.1. Кинотечни филмски проекции                                                      мин.  50 ден.

8.2. За комерцијална проекција цената се формира во зависност

од договорот со дистрибутерот на филмот, но не смее да изнесува

повеќе од 250,00 ден. за проекција.

 

На секоја проекција ученици и пензионери имаат 50% попуст.

 

Општи напомени за Ценовникот во целост:

 

 1. Цените кои не се категорично предвидени за странство, ако услуrите се даваат на странски корисник, се зrолемуваат за 30% и на таа цена се додаваат транспортните трошоци доколку постојат.

 

 1. Кај сите услуги кај кои се појавуваат материјални трошоци, истите се додаваат на цената на услугата.

 

 1. 3. Директорот на Кинотеката може во оделни случаи да донесе одлука за иземање од примена на оделни ставки на овој Ценовник односно, нивно намалување доколку е тоа во интерес на Кинотеката или унапредување на кинотечната дејност. Директорот на Кинотеката или од него овластен работник одлучува за висината на надоместокот за услугите за кои овој Ценовник нема пропишано единствен износ.

 

 1. Врз основа на Одлука донесена од страна на Управниот одбор на Кинотеката на 1.10.2013 година, надоместот за користење на архивските материјали и инсерти од филмови, за правни лица што се занимаваат со продукција на филмови, а со цел реализација на проекти од национален интерес, поддржани од Владата на РМ, ќе изнесува 50% од цената што е определена во Ценовникот.

 

 1. Со усвојување на овој Ценовник престанува да важи Ценовникот на услугите на НУ Кинотека на Македонија, бр.01-401/1 од 18.04.2018 година

 

 

 

Претседател на Управен одбор

Томислав Османли

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА

КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕНОВНИК

 

НА УСЛУГИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА

 

КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

 

 

1.1 Користење на монтажна маса со монтажер – аналогна и дигитална    

(1 час)                                                                                                   2.100 ден.

 

 

 

1.2. Изнајмување на инсерти за ТВ (по минута)

 

1.2.1. Филмски материјали снимени пред 1945 година

 

1.2.1.1. една минута                                                                           2.500 ден.

 

1.2.1.2. две минути                                                                             4.100 ден.

 

1.2.1.3. три минути                                                                            5.000 ден.

 

 

1.2.2 Филмски материјали со исклучителна

кинематографска вредност (Браќа Манаки, 1 мин.)                    5.000 ден.

 

1.2.3. Филмски материјали снимени по 1945 година

 

1.2.3.1. една минута                                                                           1.200 ден.

 

1.2.3.2. две минути                                                                             2.100 ден.

 

1.2.3.3. три минути                                                                            3.300 ден.

 

 

1.3.    Преснимување на филмски материјали на видео

 

1.3.1. од VHS (во траење до 1час)                                             3.000 ден.

 

1.3.2. од Бета  (во траење до 1 час)                                          3.000 ден.

 

1.3.3. Преснимување на реставрирани, телекинирани и

архивирани филмови на видео   (1мин.)                              60 ден.

 

1.3.4. Преснимување на ЛТО 6 ленти (ЛТО лента од корисникот)  3.000 ден.

 

 

 

1.4.    Отстапување на копии за еднократно прикажување на ТВ

 

1.4.1. Игран филм                                                                              9.000 ден.

 

14.2. Краток игран филм                                                           4.500 ден.

 

1.4.3. Документарен филм                                                                  3.000 ден.

 

1.4.4. Анимиран филм                                                                        1.500 ден.

 

 

1.5.    Техничка обработка на една филмска тонска копија 35/16 мм

 

1.5.1. премотување на филмска лента                                         800 ден.

 

1.5.2. преглед на филмска лента со мали поправки                              1.200 ден.

 

 

 

1.6.    Изнајмување на филмска техника (опремата се изнајмува заедно со стручните лица за кои се пресметува дневници ако е надвор од работното време)

 

 

1.6.1. видео проектор DCP (1 ден)                                                        50.000 ден.

За прв ден, секој нареден ден 20.000 денари (без монтажа и транспорт)

 

1.6.2. видео проектор      (1 ден)                                                         2.000 ден.

 

1.6.3. озвучување (1 ден)                                                                  2.000 ден.

 

1.6.4.  филмско платно    (1 ден)                                                         5.000 ден.

 

 

1.7.    Изнајмување на фотографии и плакати (1 ден/парче)         250 ден.

 

 

1.8     Изнајмување на музејски експонати      (1 ден)

 

1.8.1. до 1945 година                                                                             5.000 ден.

 

1.8.2. по 1945 година                                                                             2.000 ден.

 

 

1.9.    Чување и складирање на филмови и филмски материјали

1.9.1. 1 ролна (за 1 година)                                                                        50 ден.

 

1.10.  Изнајмување филмски материјали на странски филмски продукции

 

1.10.1 филмски материјали снимени пред 1945 год.

 

(една минута), зголемено за транспортни трошоци                              20.000 ден.

 

1.10.2 филмски материјали снимени по 1945 год.

 

(една минута), зголемено за транспортни трошоци                                10.000 ден.

 

 

 1. СКЕНИРАЊЕ, ФОТОГРАФИРАЊЕ И ВИДЕО СНИМАЊЕ

 

2.1. скенирање до формат А4 (по примерок)                                              60 ден.

 

2.2. скенирање ц/б и колор фотографии, негативи и дијапозитиви

 

формат на примерок 24х3б мм                                                                 80 ден.

 

2.3.    формат на примерок бхб и бх7 см                                                    120 ден.

 

2.4. фотографирање (по примерок)                                                             20 ден.

 

2.5. снимање со дигитална камера (1 час)                                                  500 ден.

2.6. Скенирање материјали од филмска лента 35mm и 16mm,  со висока резолуција

 • Основни трошоци за истражувачка и административна подготовка и експорт ( за било која должина на материјал) – 2000 МКД

Скенирање, основна поспродукција и мастеринг на 4К видео по минута-  4500 ден.

*Минимум за наплаќање е 1 минута. Секоја наредна минута се доплаќа 3000 ден.

2.7. Скенирање 8mm,  филмска лента во висока резолуција по минута – 1.000,00 ден.

првата минута. После првата минута секоја наредна минута по 200 денари.

 

 1. ИСПОРАКА НА ДИГИТАЛНИ ЗАПИСИ ПО ПАРЧЕ

 

3.1. DVD                                                                                                   100 ден.

 

3.2. CD                                                                                                     100 ден.

 

3.3. Префрлување на ХАРД ДИСК                                                                  100 ден.

 

 1. ИСТРАЖУВАЊЕ И ОБРАБОТКА НА КИНОТЕЧНИ МАТЕРИЈАЛИ

 

4.1. За секој половина час истражување со кинотечен работник

 

4.1.1. со висока стручна подготовка                                                         600 ден.

 

4.1.2. со виша стручна подготовка                                                           400 ден.

 

4.1.3. со средна стручна подготовка                                                         300 ден.

 

 

 1. КОРИСТЕЊЕ НА ПРОСТОР И ИМОТ

 

5.1. За снимање

 

5.1.1. филмски, телевизиски и др. снимања

од комерцијален карактер (1час)                                                           10.000 ден.

 

5.1.2. сите наредни временски целини во траење од 30 минути  2.500 ден.

 

5.1.3. целодневно користење                                                                50.000 ден.

 

5.1.4. фотографски снимања од комерцијален карактер (1 час)  6.500 ден.

 

 

5.2. Изнајмување на простор за детски родендени

(во траење од 3 часа)                                                                       1.900 ден.

 

5.3. Изнајмување на киносала (во траење од најмалку 3 часа) 15.000 ден.

 

5.3.1. за секој нареден час                                                                      2.000 ден.

 

5.3.2. целодневно користење                                                                25.000 ден.

 

Напомена:

 1. За изнајмување на другите простории на Кинотеката, цената се формира врз основа на големината и опременоста на соодветната просторија, споредбено со цената од точката 5.2.
 2. При изнајмување на простории на Кинотеката задолжително е присуство на вработени од Кинотеката.

 

5.4. Изнајмување на галеријата

за поставување изложби (до 10 денови)                                        4.000 ден.

 

5.5. Разгледување и запознавање со работата и значењето на Кинотеката

 

5.5.1. поединечно (до 5 лица) во траење од 30 минути                              250 ден.

 

5.5.2. групно (до 20 лица) во траење од 30 минути                         120 ден.

 

5.5.3. за презентација на англиски јазик, наведените цени се

зголемуваат за 400 ден.

 

5.6. Користење на реквизити за поставување на изложби

 

5.6.1. користење паноа (1 ден), зrолемено за транспортни трошоци           170 ден.

 

5.6.2. рамки за слики, по парче (изнајмување максимум 10 дена)               200 ден.

 

Напомена: За користење во период по 20.00 часот и во неработни денови цената се зrолемува за 50%. Исто така цената се зrолемува и за давање на други услуги кои не се составен дел на користење на просторот.

 

 

 1. КИНОТЕЧНИ ИЗДАНИЈА

 

6.1. Кинопис                                                                                           100 ден.

 

6.2. ДВД – ДИГИПАК

 

6.2.1 Столе Попов                                                                                  1.500 ден.

6.2.2 Љубиша Георгиевски                                                                      1.500 ден.

6.2.3 Бранко Гапо                                                                                   1.000 ден.

6.2.4 Милчо Манчевски                                                                           1.500 ден.

6.2.5 ДВД-5 македонски дигитално реставрирани филмови             1.000 ден.

6.2.6 ДВД-Македонски краток игран филм                                                  1.000 ден.

6.3. ДВД – ПОЕДИНЕЧНИ

 

6.3.1 Тетовирање                                                                                     500 ден.

6.3.2 Среќна нова ’49                                                                                500 ден.

6.3.3 Џипси Меџик                                                                                    500 ден.

6.3.4 Црвениот коњ                                                                                  500 ден.

6.3.5 Оган; Австралија, Австралија; Дае                                                    500 ден.

6.3.6 Браќа Манаки (метална кутија)                                                       1.200 ден.

6.3.7 Браќа Манаки (пластична кутија)                                                      600 ден.

 

6.4 Книги

6.4.1Антонио Митриќевски: Хроника на еден филмски сон од Стојан Синадинов   300 ден.

6.4.2 “Иницијација и покајание„ од д-р Атанас Чупоски                             600,00 ден.

6.4.3  Книга „Документарниот филм и идентитетот„ од Сунчица Веселиновска                300.00  ден.

 

6.5. Блуреј издание од филмот Мирно лето                                           1.000,00 ден.

6.6. Блуреј издание од филмот Фросина                                              1.000,00 ден.

6.7. Блуреј издание – 5 документарни филмови                                   1.000,00 ден.

 

 

 1. БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛАЦИ

7.1. Скопско пиво (лименка-0,5): 60 ден.

7.2.Туборг безалкохолно пиво (лименка-0,5): 70 ден.

7.3. Кока Кола (лименка – 0,33): 40 ден.

7.4. Кока кола Зеро (лименка-0,33): 40 ден.

7.5.Фанта (лименка-0,33): 40 ден.

7.6.Спрајт (лименка-0,33): 40 ден.

7.7.Спрајт Зеро (лименка-0,33): 40 ден.

7.8.Швепс (лименка-0,33): 50 ден.

7.9.Сок од јаболко (шише-0,25):50 ден.

7.10.Сок од портокал (шише-0,25): 50 ден.

7.11.Сок праска (шише-0,25): 50 ден.

7.12.Горска газирана вода (шише-0,5): 40 ден.

7.13.Горска негазирана вода (шише-0,5): 40 ден.

 

. Цената на горенаведените пијалоци за вработените во Кинотеката, ќе се пресметува со попуст од 20%.

 

 1. БИЛЕТИ ЗА КИНО ПРЕТСТАВА

 

8.1. Кинотечни филмски проекции                                                      мин.  50 ден.

8.2. За комерцијална проекција цената се формира во зависност

од договорот со дистрибутерот на филмот, но не смее да изнесува

повеќе од 250,00 ден. за проекција.

 

На секоја проекција ученици и пензионери имаат 50% попуст.

 

Општи напомени за Ценовникот во целост:

 

 1. Цените кои не се категорично предвидени за странство, ако услуrите се даваат на странски корисник, се зrолемуваат за 30% и на таа цена се додаваат транспортните трошоци доколку постојат.

 

 1. Кај сите услуги кај кои се појавуваат материјални трошоци, истите се додаваат на цената на услугата.

 

 1. 3. Директорот на Кинотеката може во оделни случаи да донесе одлука за иземање од примена на оделни ставки на овој Ценовник односно, нивно намалување доколку е тоа во интерес на Кинотеката или унапредување на кинотечната дејност. Директорот на Кинотеката или од него овластен работник одлучува за висината на надоместокот за услугите за кои овој Ценовник нема пропишано единствен износ.

 

 1. Врз основа на Одлука донесена од страна на Управниот одбор на Кинотеката на 1.10.2013 година, надоместот за користење на архивските материјали и инсерти од филмови, за правни лица што се занимаваат со продукција на филмови, а со цел реализација на проекти од национален интерес, поддржани од Владата на РМ, ќе изнесува 50% од цената што е определена во Ценовникот.

 

 1. Со усвојување на овој Ценовник престанува да важи Ценовникот на услугите на НУ Кинотека на Македонија, бр.01-401/1 од 18.04.2018 година

 

 

 

Претседател на Управен одбор

Томислав Османли