ОБЈАВЕНО ДИГИТАЛНОТО ИЗДАНИЕ НА КНИГАТА „ФРОСИНА – ПРВИОТ МАКЕДОНСКИ ИГРАН ФИЛМ“ ПО ПОВОД 70-ГОДИШНИНАТА ОД ПРЕМИЕРАТА

МЕСЕЧНА ПРОГРАМА ЈУНИ 2022

КАТАЛОГ НА МАКЕДОНСКИ ФИЛМОВИ