Проектот „…и Aкција!“ го имаше својот втор транснационален проектен состанок во Белград, Република Србија

Проектот „…и Aкција!“ го имаше својот втор транснационален проектен состанок во Белград, Република Србија

Проектот „…и Aкција!“ 2022-1-MK01-KA220-SCH-000089397 поддржан од Европската Унија, во рамките на Еразмус+ програмата го имаше својот втор транснационален проектен состанок во Белград, Република Србија. ...
…и Акција! Проектот Еразмус+ го имаше својот прв Транснационален проектен состанок во Охрид, Република Северна Македонија

…и Акција! Проектот Еразмус+ го имаше својот прв Транснационален проектен состанок во Охрид, Република Северна Македонија

…и Акција! Проектот Еразмус+ го имаше својот прв Транснационален проектен состанок во Охрид, Република Северна Македонија. На координаторот на проектот Кинотека на Северна Македонија/ ...
Мобилно евтино дигитализирање на винтиџ филмови – MobiReel Erasmus+ проектот го имаше својот втор Транснационален партнерски состанок во Скопје, Македонијa

Мобилно евтино дигитализирање на винтиџ филмови – MobiReel Erasmus+ проектот го имаше својот втор Транснационален партнерски состанок во Скопје, Македонијa

Мобилно евтино дигитализирање на винтиџ филмови – MobiReel Erasmus+ проектот го имаше својот втор Транснационален партнерски состанок во Скопје, Македонија. Средбата се одржа во ...