Кинотечен месечник бр. 23

Кинотечен месечник бр. 23

Преземи: Кинотечен месечник бр. 23 Скопје, 1981 СОДРЖИНА АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ Скици за историјата на македонската филмска критика -Мирослав Чепинчиќ: Македонска филмска критика, ...
Кинотечен месечник бр. 16

Кинотечен месечник бр. 16

Преземи: Кинотечен месечник бр. 16 Скопје, 1979 СОДРЖИНА ПОВОДИ Денови на филмската камера „Милтон Манаки“ реферати: -Творечката улога на камерата -Креативните можност на филмската ...
Кинотечен месечник бр. 12

Кинотечен месечник бр. 12

Преземи: Кинотечен месечник бр. 12 Скопје, 1978 АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ПОВОДИ СПЕЦИЈАЛНА КИНОТЕЧНА ПРОГРАМА – ДОКУМЕНТАРЕН ФИЛМ ФИЛМ-СВЕДОШТВО ТРАЈНОСТА НА ФИЛМСКИОТ ДОКУМЕНТ, Потрагата ...