ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРЕЗЕМИ : ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје