ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРЕЗЕМИ : ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје
Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад

Јавен повик за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад – ...
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015

Објавено на 10.12.2021   Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015