СЕЗОНАТА НА КЛАСИЧНИ ФИЛМОВИ ПРОДОЛЖУВА СО ЧЕШКИОТ „БИДИ ПОДГОТВЕН!“

СЕЗОНАТА НА КЛАСИЧНИ ФИЛМОВИ ПРОДОЛЖУВА СО ЧЕШКИОТ „БИДИ ПОДГОТВЕН!“

Иницијативата на Асоцијацијата на европските кинотеки (ACE / Association des Cinémathèques Européennes) за бесплатно „онлајн“ прикажување на филмски бисери – продолжува со насловот БИДИ ...