Биографија на претходен директор

Биографија на претходен директор

Име и презиме:  Владимир Ангелов Вокација:  филмолог Професија:  дипломиран продуцент Позиција: директор Датум и место на раѓање:  12.1.1968 г., Скопје Мобилен телефон: 078/460-202 По дипломирањето на Факултетот за ...