ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА, СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ

ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА, СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ

ПРЕЗЕМИ: ИНТЕРНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ И ПОДГОТОВКА, СКЛУЧУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДОГОВОРИТЕ
ОВЛАСТУВАЊЕ За назначување на лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштитата на личните и други податоци на укажувачите

ОВЛАСТУВАЊЕ За назначување на лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштитата на личните и други податоци на укажувачите

Преземи: ОВЛАСТУВАЊЕ За назначување на лице за прием на пријави од укажувачи, издвојување и обработка на податоците од пријавите и обезбедување на заштитата на ...
ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје

ПРЕЗЕМИ : ПРАВИЛНИК за внатрешна организација на Националната установа Кинотека на Република Северна Македонија-Скопје
Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015

Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015

Објавено на 10.12.2021   Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Националната установа Кинотека на Македонија бр. 01-634/1 од 26.05.2015
  • 1
  • 2