Доставување извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер 2023

Доставување извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер 2023

Преземи: Доставување извештај за спроведување на Законот за слободен пристап на информации од јавен карактер 2023