Кинотечен месечник бр. 25

Кинотечен месечник бр. 25

Преземи: Кинотечен месечник бр. 25 Скопје, 1981 СОДРЖИНА ПОВОДИ Улогата на камерата во филмското творештво -Никола Мајдак: Записи за македонските филмски сниматели -Мирослав Чепинчиќ: ...
Кинотечен месечник бр. 23

Кинотечен месечник бр. 23

Преземи: Кинотечен месечник бр. 23 Скопје, 1981 СОДРЖИНА АРХИВ НА МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ Скици за историјата на македонската филмска критика -Мирослав Чепинчиќ: Македонска филмска критика, ...
Кинотечен месечник бр. 16

Кинотечен месечник бр. 16

Преземи: Кинотечен месечник бр. 16 Скопје, 1979 СОДРЖИНА ПОВОДИ Денови на филмската камера „Милтон Манаки“ реферати: -Творечката улога на камерата -Креативните можност на филмската ...