Овластено лице за посредување со информации од јавен карактер

Овластено лице за посредување со информации од јавен карактер

Деница Тодоровска Овластено лице за посредување со информации од јавен карактер Контакт  тел. 075/451-424 email: denicat@maccinema.com
Решение за службено лице овластено за информации од јавен карактер

Решение за службено лице овластено за информации од јавен карактер

Преземи: Решение за службено лице овластено за посредување со информации од јавен карактер
Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер

Преземи: Образец за Барање за пристап до информации од јавен карактер