ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Преземи:  ЦЕНОВНИК НА УСЛУГИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА           НАЦИОНАЛНА УСТАНОВА КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ...
Правилник за критериумите за учество на оглас за стекнување право на стручно усовршување, дообразување и специјализација – 2023 г.

Правилник за критериумите за учество на оглас за стекнување право на стручно усовршување, дообразување и специјализација – 2023 г.

Преземи: Правилник за критериумите за учество на оглас за стекнување право на стручно усовршување, дообразување и специјализација – 2023 г.
Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022

Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022

Преземи: Решение за давање согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на Кинотека – 2022