Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – Мирно Лето – блуреј 08.02.2022

Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – Мирно Лето – блуреј 08.02.2022

Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – Мирно Лето – блуреј 08.02.2022
Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – скенирање, фотографирање и видео снимање 25.11.2022

Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – скенирање, фотографирање и видео снимање 25.11.2022

Преземи: Одлука за изменување и дополнување на Ценовникот на услугите на Кинотека – скенирање, фотографирање и видео снимање 25.11.2022
Одлука за утврдување на цена на книгата „Кинематофрафијата на другата Европа“ – 09.02.2023

Одлука за утврдување на цена на книгата „Кинематофрафијата на другата Европа“ – 09.02.2023

Преземи: Одлука за утврдување на цена на книгата „Кинематофрафијата на другата Европа“ – 09.02.2023
Правилник за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службено возило во Кинотека

Правилник за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службено возило во Кинотека

Преземи: Правилник за начинот на користење, одржување, чување и евидентирање на службено возило во Кинотека
Правилник за условите, начинот и намената на користење на службена платежна картичка и средства за репрезентација

Правилник за условите, начинот и намената на користење на службена платежна картичка и средства за репрезентација

Преземи: Правилник за условите, начинот и намената на користење на службена платежна картичка и средства за репрезентација