ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ, ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ, ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Преземи: ПРАВИЛНИК ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ОРГАНИЗАЦИСКИ МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ТАЈНОСТ, ЗАШТИТА И БЕЗБЕДНОСТ НА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА ...
ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Преземи: ПРАВИЛНИК ЗА ПРОЦЕНКА НА ВЛИЈАНИЕТО НА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ НА НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СО ВИСОК РИЗИК ВО НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СО ВИСОК РИЗИК ВО НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Преземи: ПРАВИЛНИК ЗА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СО ВИСОК РИЗИК ВО НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА  БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА  НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Преземи: ПРАВИЛНИК ЗА НАЧИНОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НАРУШУВАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА НУ КИНОТЕКА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПРАВИЛА за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

ПРАВИЛА за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во НУ Кинотека на Република Северна Македонија

Преземи: ПРАВИЛА за определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во НУ Кинотека на Република Северна Македонија