Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Филмот во балканскиот  културен контекст (резултати од научен симпозиум)

Рaзвојот и проникнувањето на балканските национални кинематографии во периодот од 1895 до 1945 година Автори и раководители на проектот: Д-р проф. Јадранка Владова, Борис ...
Книжевноста во дијалог со филмот: интермедијални односи меѓу македонската книжевност и филм

Книжевноста во дијалог со филмот: интермедијални односи меѓу македонската книжевност и филм

Автор: Мими Ѓоргоска-Илиевска КНИЖЕВНОСТА ВО ДИЈАЛОГ СО ФИЛМОТ: интермедијални односи меѓу македонската книжевност и филм –ПРЕЗЕМИ Кинотека на Македонија, Скопје, 2005 152стр., илустр., 20см ...
Кинематографиите на малите народи: резултати од меѓународниот симпозиум одржан во Скопје на 28 и 29 септември 1995

Кинематографиите на малите народи: резултати од меѓународниот симпозиум одржан во Скопје на 28 и 29 септември 1995

Редакција: Борис Ноневски, Дубравка Рубен Превод на македонски: Жанета Станоевска, Чедо Цветановски Превод на англиски: Весна Масловариќ Кинотека на Макеедонија,Скопје, 1997 ISBN 9989-643-07-5
Христијанските слики и симболи и нарацијата во филмовите на А. А. Тарковски  (Андреј Рубљов, Сталкер, Жертвопринесување)

Христијанските слики и симболи и нарацијата во филмовите на А. А. Тарковски (Андреј Рубљов, Сталкер, Жертвопринесување)

Христијанските слики и симболи и нарацијата во филмовите на А. А. Тарковски (Андреј Рубљов, Сталкер, Жертвопринесување) ПРЕЗЕМИ Автор: Атанас Чупоски Кинотека на Македонија, Скопје, ...
Филмскиот кадар и неговата естетска суштина: свечено издание во чест на стогодишнината на филмот

Филмскиот кадар и неговата естетска суштина: свечено издание во чест на стогодишнината на филмот

Автор: Стефан Сидовски Кинотека на Македонија, Скопје, 1995 Едиција: Естетичка лабараторија 248 стр., илустр., 20см ISBN 9989-38-000-7 (кн.) ISBN 9989-38-015-5 (ед.)