ДЕТСКИ ПОГЛЕД: ИЗБОР НА ПЛАКАТИ ЗА ДЕТСКИ ФИЛМОВИ ОД ЗБИРКАТА ФИЛМСКИ ПЛАКАТИ НА ХДА

ДЕТСКИ ПОГЛЕД: ИЗБОР НА ПЛАКАТИ ЗА ДЕТСКИ ФИЛМОВИ ОД ЗБИРКАТА ФИЛМСКИ ПЛАКАТИ НА ХДА

Филмското дело, како целосно фабулативна форма, од самиот почеток било поврзано со децата како протагонисти, но и како публика. Така, веќе во 1895-тата година ...