Për herë të parë, Kinoteka e Maqedonisë së Veriut është pjesë e një projekti në kuadër të programit ERASMUS +, i mbështetur nga Bashkimi Evropian. Projekti është në fushën e arsimit dhe aftësimit profesional dhe është në bashkëpunim me partnerë nga Bullgaria (SOKI nga Bullgaria janë udhëheqës të projektit), Gjermania dhe Holanda. Digjitalizimi i lirë i filmit të vjetër i referohet digjitalizimit të shiritave të filmit 8 mm dhe 16 mm, si dhe bartësve të imazhit magnetik (VHS, BETA, S-VHS, SUPER8…). Projekti zbatohet përmes zhvillimit të përgatitjes, qëndrueshmërisë dhe kapacitetit digjital dhe prodhon një sistem të menaxhimit të mësimeve dhe mjete online për vlerësim. Secili pjesëmarrës në projekt zhvillon (regjistron) filma për pranim më të lehtë të përmbajtjeve të përpunuara, d.m.th. digjitalizimi i lirë i formateve të listuara të filmave vendorë dhe zhvillon mësime me temë si: Përgatitja e materialeve për digjitalizim, Përzgjedhja dhe prioriteti i materialeve filmike, Ruajtja e kujtimeve, Digjitalizimi, Përhapja e materialeve të digjitalizuara… Këto mjete janë në përputhje me tendencat e sotme të edukimit digjital. Qasja ndaj përdoruesve të projektit të trajnimit bazohet në mësimin e hapur dhe në distancë. Përmbajtja e projektit e bën mësimin më praktik dhe të adaptueshëm.

Projekti trajton një temë të rëndësishme jo vetëm për Evropën, por edhe për mbarë botën: si të ruhen “kujtimet” e njerëzve, pra regjistrimet amatore dhe gjysmë-amatore, vendore, regjistrime filmike. Kjo është e popullarizuar globalisht kohët e fundit. Shumë ngjarje kulturore dhe historike janë regjistruar në të ashtuquajturat filma dhe video vendore: ngjarje historike, ngjarje kulturore, vende, njerëz, tradita, etj. Dhe këta filma nuk janë gjithmonë në duart e profesionistëve, siç është  këtu tek ne në Kinotekë. Tashmë ka arkiva (kinoteka) në botë të dedikuara vetëm për “filmat vendorë”, dhe një kongres i FIAF (Shoqata Botërore e Arkivave të Filmit) iu kushtua këtyre formateve. Materialet e trajnimit me qasje falas të përshtatura ndërkombëtarisht e të zhvilluara nga projekti do të kontribuojnë, në një shkallë më të gjerë, për të shpjeguar nevojën për të ruajtur dhe digjitalizuar filma të tillë. Prodhimi i materialeve të tilla edukative të përshtatura në nivel ndërkombëtarë do të jetë i dobishëm për njerëzit që do të përdorin projektin.

Projekti po zhvillon edhe platformën e internetit në të cilën të gjithë do të mund të trajnohen falas në fushën e digjitalizimit të lirë të filmave të vjetër dhe tashmë është funksionale për njohjen e projektit (https://mobireel.eu/). Gjatë muajve në vijim, trajnimi do të jetë i disponueshëm në pesë gjuhë, përfshirë maqedonishten. Ata që do të kalojnë të gjithë trajnimin do të sigurojnë pikë për veten e tyre dhe në këtë mënyrë do të marrin një certifikatë për trajnim të përfunduar me sukses në fushën e arsimit të vazhdueshëm profesional. Kjo do të thotë se kjo certifikatë do të njihet ndërkombëtarisht dhe mund të përdoret në vendet e Bashkimit Evropian.