Автор: Реј Едмондсон

Превод од англиски: Марија Хаџимитрова-Иванова

Кинотека на Македонија, Скопје, 2005

224 стр., илустр., 21см.

ISBN 9989-643-19-9

Leave a comment