Проектот „…и Aкција!“ 2022-1-MK01-KA220-SCH-000089397 поддржан од Европската Унија, во рамките на Еразмус+ програмата го имаше својот трет транснационален проектен состанок во Љубљана, Словенија

Проектот „…и Aкција!“ 2022-1-MK01-KA220-SCH-000089397 поддржан од Европската Унија, во рамките на Еразмус+ програмата го имаше својот трет транснационален проектен состанок во Љубљана, Словенија. На координаторот на проектот Кинотека на Северна Македонија му се придружија партнери од EDC EKSEDRA, Здружение за образование во областа на природните науки, уметностите и архитектурата (Словенија), Ириг мој град (Србија), Asociación Extremundo (Шпанија) и […]