Eksponate muzetore

Në suazat e sektorit për dokumentim filmik në Kinotekë, ekziston edhe koleksioni i eksponateve muzeore. Koleksioni është krijuar qysh me formimin e Kinotekës, por zgjerimi i saj në vitet fillestare ishte me karakter individual e parcial. Në vitin 1979 janë mbledhur më shumë eksponate të vjetra muzeore nga teknika e filmit (projektorë, llamba projektimi, pllaka gramafoni, kino përforcues) si bazë e muzeut të Kinotekës. Përveç projektorëve të vjetër filmikë nga kinematë e shtetit, koleksioni është pasuruar edhe me blerje nga personat individualë, si aparate fotografike e artefakte tjera.

Më 30 qershor të vitit 1983, në pjesën e kompleksit Muzetë e Maqedonisë, është hapur Muzeu i Kinotekës me ekspozitë të përhershme muzeore dhe me kinosallën që ka kapacitet prej 140 ulëse. Në këtë kinema fillon programi i rregullt filmik i Kinotekës.

Në vitin 2003 është formuar fondi personal i Naqe Tufekçiev nga Suedia, i cili ka donuar në Kinotekë 70 eksponate muzeore, që më vonë është pasuruar me 87 eksponate.

Me transferimin e Kinotekës në vitin 2006, në hapësirat e reja në objektin e bibliotekës “Drugarçe”, u vendos edhe prezantimi i përhershëm muzeor.

Në vitin 2007 Kinoteka fitoi donacion të madh nga Vasil Dundas, maqedon i cili jeton dhe vepron në Kanadë, është përbërë nga 88 pako filmash, eksponate muzeore, pllakate dhe material propagandues. Koleksioni muzeor është pasuruar edhe me 34 eksponate të reja (fotoaparate, kamera dhe projektorë), nga koleksionisti Zvonimir Budimiroviq.

Nga viti 2009, u ndërtua edhe depo e veçantë për eksponate muzeore dhe nga ai vit filloi mbledhja sistematike, ruajtja, përpunimi dhe prezantimi. Sot Kinoteka disponon me 424 eksponate muzeore, prej të cilave më të rëndësishme janë 69 projektorë filmikë, 40 kamera dhe 118 fotoaparate. Me rëndësi të veçantë janë edhe donacionet  nga Dimitrie Osmanli, Julija Pandevska dhe Emill Ruben.

Kontakt: Sedat Jusufoviq (sedatj@maccinema.com)?!?