CIKLUSI FI ILMAVE TË JIRZHI MEZELIT

1 DHJETOR (E Enjte) ora 20:00.

TRENAT E VËZHGUAR NGA AFËR

(Ostře sledované vlaky / Closely Observed Trains)

Film artistik, Republika Çeke

1966, 92 min., bardh e zi, DCP

Regjia: Jirzhí Menzel

Skenari: Bohumil Hrabal dhe Jirzhí Menzel (Bohumil Hrabal, Jirí Menzel)

Luajnë: Vaclav Neckar, Jozef Shomr, Vlastimil Brodski, Vlladimir Valenta, Allojz Vaçek,

Ferdinand Kruta (Václav Neckár, Josef Somr, Vlastimil Brodský, Vladimír Valenta, Alois Vachek, Ferdinand Kruta)

 

Kategoria e moshës: 16 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

 

2 DHJETOR (E Premte) ora 20:00.

PRERJE E SHKURTËR

(Postrižiny / Cutting It Short)

Film artistik, Republika Çeke

1981, 93 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhí Menzel (Jirí Menzel)

Skenari: Magda Vásárjová, Jirzhí Schmicer, Jaromír Hanzlík

(Magda Vásáryová, Jirí Schmitzer, Jaromír Hanzlík)

 

Kategoria e moshës: 12 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

3 DHJETOR (E shtunë) ora 20:00.

LAURESHA NË NJË TEL

(Skřivánci na niti / Larks on a String)

Film artistik, Republika Çeke

1969, 94 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhí Menzel

Skenari: Bohumil Hrabal dhe Jirzhí Menzel (Bohumil Hrabal, Jirí Menzel)

Rolet: Rudollf Hrushinski, Vllastimill Brodski, Vaclav Neckar, Jitka Zelenohorska

(Rudolf Hrusínský, Vlastimil Brodský, Václav Neckár, Jitka Zelenohorská)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

4 DHJETOR (E diel) ora 20:00.

PERLAT E THELLËSIVE

(Perličky na dně / Pearls of the Deep)

Film artistik, Republika Çeke

1965, 105 min., bardh e zi, DCP

Regjisori: Vera Hitilova, Jaromil Jires, Jirzhí Menzel, Jan Nemec, Evald Shorm (Vera Chytilová, Jaromil Jires, Jirí Menzel, Jan Nemec, Evald Schorm)

Skenari: Bohumil Hrabal, Vera Hitilova, Jaromil Jires, Jirzhí Menzel, Jan Nemec, Evald Schorm  (Bohumil Hrabal, Vera Chytilová, Jaromil Jires, Jirí Menzel, Jan Nemec, Evald Schorm)

Rolet: Pavlla Marsallkova, Ferdinand Kruta, Frantishek Havell, Jozefa Pehlatova, Vacllav Zak, Vera Mraskova, Vlladimír Boudník, Dana Valltova, Ivan Vickovill  (Pavla Marsálková, Ferdinand Kruta, Frantisek Havel, Josefa Pechlatová, Václav Zák, Vera Mrázkova, Vladimír Boudník, Dana Valtová, Ivan Vyskocil)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

5 DHJETOR (E hënë) ora 20:00.

FESTIVALI I BORËS

(Slavnosti sneženek / Snowdrop Festivаl)

Film artistik, Republika Çeke

1984, 83 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhi Menzel

Skenari: Bohumil Hrabal dhe Jirzhi Menzel (Bohumil Hrabal, Jirí Menzel)

Rolet: Rudolf Hrushinski, Jaromír Hanzlík, Jozef Somr, Petr Çepek (Rudolf Hrusínský, Jaromír Hanzlík, Josef Somr, Petr Cepek)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

 

6 DHJETOR (E MARTE) ora 20:00.

FSHATI IM I VOGËL

(Vesničko má středisková / My Sweet Little Village)

Film artistik, Republika Çeke

1985, 98 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhi Menzel (Jirí Menzel)

Skenari: Zdenek Sverak (Zdenek Sverák)

Rolet: Janosh Ban, Marian Labuda, Rudolf Hrushinski, Petr Çepek (János Bán, Marián Labuda, Rudolf Hrusínský, Petr Cepek)

 

Kategoria e moshës: 12 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

 

7 DHJETOR (E MËRKUR) ora 20:00.

FUNDI I KOHËVE TË VJETRA

(Konec siných časů /The End of Old Times)

Film artistik, Republika Çeke

1989, 97 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhi Menzel (Jirí Menzel)

Skenari: Jirzhi Blazhek, Jirzhi Menzel (Jiří Blažek, Jiří Menzel)

Rolet: Jozef Abrham, Marian Labuda, Jaromrr Hanzlik, Rudolf Hrushinski (Josef Abrhám, Marián Labuda, Jaromír Hanzlík, Rudolf Hrušínský)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

9 DHJETOR (E Premte) ora 20:00.

NJERËZ TË MREKULLUESHËM ME KAMERË

(Báječní muži s klikou / Those Wonderful Men with Crank)

Film artistik, Republika Çeke

1979, 90 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhi Menzel (Jirí Menzel)

Skenari: Jirzhi Menzel, Oldrih Vllacek (Jirí Menzel, Oldrich Vlacek)

Rolet: Rudolf Hrushinski, Vllasta Fabianova, Bllazhena Holisova, Vlladimir Mensik ((Rudolf Hrusínský, Vlasta Fabiánová, Blazena Holisová, Vladimír Mensík)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

10 DHJETOR (E shtunë) ora 20:00.

I VETËM NË PYLL

(Na samotě u lesa / A Cottage Near the Woods)

Film artistik, Republika Çeke

1976, 74 min., kolor, DCP

Regjia: Jirzhi Menzel (Jirí Menzel)

Skenari: Zdenek Sverak, Ladislav Smoljak (Zdenek Sverák, Ladislav Smoljak)

Rolet: Jozef Kemr, Zdenek Sverak, Daniella Kolarova (Josef Kemr, Zdenek Sverák, Daniela Kolárová)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

5 DHJETOR (e hënë) 18:00h

6 DHJETOR (e martë) 18:00h

12 DHJETOR (e hënë) 18:00h

HOW DO YOU DEFFINE ARROGANCY?

(Ç’është arroganca për ju?)

Film dokumentar, Maqedonia e Veriut

2022, 65 minuta, kolor, dcp

Regjia: Nebojsha Ilijevski (Nebojsha Ilijevski)

Skenari: Nebojsha Ilijevski (Nebojsha Ilijevski)

 

Kategoria e moshës: 12 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

VETËM DJALLI KA FRIK NGA UJI

(Only the Devil Hates Water)

Film Grand i shkurtër, Maqedonia e Veriut

2022, 15 minuta, kolor, dcp

Regjia: Lidija Mojsovska

Skenari: Lidija Mojsovska

Rolet: Angel Ristoski, Anastasija Jovanovska, Tinka Risteska

 

TALE DHE KORONA

(Tale and Corona)

Filmi i shkurtër artistik, Maqedonia e Veriut

2022, 23 minuta, kolor, dcp

Regjia: Tomislav Alekov

Skenari: Tomislav Alekov

Rolet: Irinej Kovçiq, Mila Stojçevska, Vesna Petrushevska, Sanja Ruseska Rizeska (Irinej Kovcikj, Mila Stojchevska, Sanja Ruseska Rizeska)

 

KONSUMIMI I BASHKËKOHORËVE

(Consuming Contemporary)

Film dokumentar, Maqedonia e Veriut

2019, 32 minuta, kolor, dcp

Regjia: Ana Aleksovska (Ana Aleksovska)

Skenari: Anxhelikaa Apsis (Angeliksa Apsis)

Kategoria e moshës: 12 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

 

12 DHJETOR (e hënë) 20:00h

19 DHJETOR (e hënë) 18:00h

26 DHJETOR (e hënë) 20:00h

MIMI

(Mimi)

Filmi artistik, Maqedonia e Veriut/ Kroacia / Mali i Zi

2002, 100 min, kolor, dcp

Drejtimi: Darijan Pejovski (Darijan Pejovski)

Skenari: Darijan Pejovski (Darijan Pejovski)

Rolet: Natalia Teodosieva, Tamara Ristoska, Oliver Mitkovski, Peta Mirçevski, Vlladimir Petroviq (Natalija Teodosieva, Tamara Ristoska, Oliver Mitkovski, Peta Mirchevski, Sashko Kocev, Vladimir Pterovikj)

 

 

13 DHJETOR (e martë) 18:00h

14 DHJETOR (e Mërkurë) 18:00h

Bioskop 300 – Festivali i filave dokumentarë për të drejtat e komuniteteve

 

15 DHJETOR (e enjte), 20:00h

PARA DHE PAS

Film dokumentar, Maqedonia e Veriut

45 min. kolor, dcp

Regjia dhe Skenari: Kiro Urdin

Narratori: Robert Mijano

Muzika: Venko dhe Vasko Serafimovski

Montimi dhe tingulli: Vlladimir Petrovski – Karter

Kamera: Brand Fero, Sllagjan Miloshevski, An Vuters

 

15 DHJETOR (e enjte) 21:00h

PËRBUZJE

(Le mépris / Contempt)

Filmi artistik, Francë

1963, 103 min, kolor, dcp

Regjia: Zhan-Lluk Godar (Jean-Luc Godard)

Skenari: Alberto Moravia, Zhan-Lluk Godar (Alberto Moravia, Jean-Luc Godard)

Rolet: Brizhit Bardo, Xhek Palans, Mishel Pikoli (Brigitte Bardot, Jack Palance, Michel Piccoli)

Kategoria e moshës: 16 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

16 DHJETOR (e Mërkurë) 18:00

GËNJESHTAR I LINDUR

(Menteur / Natural Born Liar)

Filmi artistik, Francë

2022, 95 minuta, kolor, dcp

Regjia: Oliver Baru (Olivier Baroux)

Skenari: Olivier Baru, Erik K. Bulian, Emil Godro (Olivier Baroux, Eric K. Boulianne, Émile Gaudreault)

Rolet: Tarek Budali, Artus, Polin Klement (Tarek Boudali, Artus, Pauline Clement)

 

Kategoria e moshës: 12 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

– JAVA E FILMIT POLAK-

16 DHJETOR (E Premte) 20:00h

17 DHJETOR (E Shtunë) 20:00h

19 DHJETOR (e hënë) 20:00h

20 DHJETOR (e martë) 20:00h

21 DHJETOR (e Mërkurë) 20:00h

22 DHJETOR (e enjte) 20:00h

 

20 DHJETOR (e martë) 18:00

Ishulli i Bergmanit

(Bergman’s Island)

Film artistik, Gjermani

2022, 108 minuta, kolor, dcp

Regjia dhe Skenari: Mia Hansen-Lov (Mia Hansen-Løve)

Rolet: Viki Krips, Tim Roth, Mia Vasikovska (Vicky Kriets, Tim Roth, Mia Wasikowska)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

21 DHJETOR (e Mërkurë) 18:00h

22 DHJETOR (e enjte) 18:00h

29 DHJETOR (e enjte) 18:00h

REVISTË PËR GELIMIR ZIMNIK

(Ž Ž / Journal about Želimir Žilnik)

Film dokumentar, Serbia

2021, 90 minuta, kolor, dcp

Regjia nga: Janko Baljak (Janko Baljak)

Skenari: Janko Baljak (Janko Baljak)

 

Kategoria e moshës: 14 vjeç

Hyrja: 100 denarë

 

23 DHJETOR (E Premte) 18:00h

PERSONI MË I KEQ NË BOTË

(Verdens Verste Menneske / The Worst Person in the World)

Filmi artistik, Norvegji / Francë / Suedi

2021, 127 minuta, kolor, dcp

Regjia nga: Joakim Trir (Joachim Trier)

Skenari: Joakim Trir, Eskil Vogt (Joachim Trier, Eskil Vogt)

Rolet: Renate Reinsve, Anders Danielsen Lee, Herbert Nordum, Maria Gracia di Meo (Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Maria Grazia Di Meo)

Kategoria e moshës: 14 vjeç

 

Hyrja: 100 denarë

 

23 DHJETOR (E Premte) 20:00h

24 DHJETOR (e shtunë) 20:00h

27 DHJETOR (e martë) 18:00h

27 DHJETOR (e martë) 20:00h

28 DHJETOR (e Mërkurë) 20:00h

29 DHJETOR (e enjte) 20:00h

KAJMAK

(Kaymak)

Film artistik, Maqedonia e Veriut / Danimarka / Hollanda / Kroacia

2022, 106 minuta, kolor, dcp

Regjia dhe skenari: Millço Mançevski

Rolet: Ana Stojanovska, Kamka Tocinovski, Simona Spirovska, Aleksandar Mikiq, Sara Klimoska, Filip Trajkoviq (Ana Stojanovska, Kamka Tocinovski, Simona Spirovska, Aleksandar Mikikj, Sara Klimoska, Filpovikj)