Преземи: КИНОПИС БР.6

 

СОДРЖИНА

 

ИСТОРИЈА НА ФИЛМОТ

(прилози за историјата на филмот во Македонија)

-Илинденка Петрушева: Старите кина во Велес (1919 – 1944)

– Марко Ковачевски: Шеесет години од филмската хроника за Валандовскиот земјотрес од 1931 година

 

 

ПОРТРЕТ

Трајче Попов,

-Павлина Пановска: Со камерата – во вруток на животот (за животниот пат на Трајче Попов)

-Мето Петровски: Дијалог со времето (за документарниот опус на Трајче Попов)

-Георги Василевски: Дудализам на митскиот и интимистичкиот говор( за играните филмови на Трајче Попов)

 

ТЕОРИЈА

-Сузан Зонтаг: Во Платоновата пештера

 

МАКЕДОНСКИОТ ФИЛМ ДЕНЕС

За „Тетовирање“, игран филм на Столе Попов

-Георги Василевски: Сликата на ужасот отрезнува

-Ана Шапкалиска: Во потрага по изгубената религиозност

-Ѓорѓи Јаневски: За „Тетовирање“

За „Љубовта на Кочо Топинчаров“, документарен филм на Антонио Митриќевски

-Кети Каранфилова: Поетично во документарното

Се снима

-„Последната македонска сага“, игран филм на Бранко Гапо (фото репортажа)

 

ФОТОГРАФИЈА

-Никифор Смилевски:Хаџи Косте, зограф и фотограф (тајните на Титоввелешкиот манастир „Св. Димитрија“)

-Бојан Иванов: за фотографскиот занает (кон изложбите на Томас Јанул и Благоја Дрнков во Скопје)

 

ВИДЕО-ТЕЛЕВИЗИЈА

-Сузана Милевска: Дисеминација на собласнителноста (за ТВ филмот „Кокино“)

 

ПРЕТРАГИ

Во потрага по новиот актер

-Еуџенио Барба: Проширеното тело: за актерските енергии

 

IN MEMORIAN

-Мирослав Чепенчиќ: По трагата на синеастот (за Дејвид Лин и неговото дело)

 

ФИЛМОВИ

-Јелена Лужина: Не се! (за филмот„Розенкранц и Гилдестерн се мртви“ на Томас Стопард)

-Јадранка владова: Привремено будење( за филмот „Будење“ на Пени Маршал)

Златко Андреевски:Исконскиот танц со дивината (з афилмот„Танц со волците“ на Кевин Костнер)

 

ФИАФ

-Весна Масловариќ: 47. Конгрес на ФИАФ

 

ПОВОДИ

-Кети Каранфилова: Една историја на филмот (кон изложбената поставка на Музејот на подвижната слика во Лондон)

 

НОВИ ИЗДАНА

-Наташа Аврамовска – Перчуклиевска: Видување на градот и одот негов во времето – или за лиричната иконографија на паметењето (за книгата „ Скопски диптих“ од Томислав Османли)

Leave a comment